Marian D. ILIE

Date personale:
• Data şi locul naşterii: 01.11.1979, Caransebeş, Caraş-Severin;
• Cetăţenie: Română;
• Stare civilă: căsătorit cu Adriana ILIE.

Studii:
• 2009 – Doctor în Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
• 2005 – 2008 – Doctorand al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei; Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei; Coordonator: prof. univ. dr. Dan Potolea; Titlul tezei: Culturi organizaţionale în spaţiul universitar romanesc;
• 2003 – 2004 – “Management educaţional şi şcolar”, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara;
• 1999 – 2003 – Facultatea de Sociologi şi Psihologie, specializarea Ştiinţele educaţiei, Universitatea de Vest din Timişoara;
• 1994 – 1999 – Liceul pedagogic “C. D. Loga Caransebeş”, jud: Caraş – Severin; specializarea: învăţător-educator;
• 1986 – 1994 – Şcoala Generală nr. 2, Caransebeş, jud: Caraş – Severin.

Alte studii:
• June – July 2012. Research Training Internship at London Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education.
• May 2012. Research Training Internship at Università degli Studi di Firenze, Facoltà Scienze della Formazione.
• Nov. – Dec. 2011. Research Training Internship at University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences.
• Şcoala de vară “Seminarul şi prelegerea universitară: excelenţă în predare”, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 27-30 iunie 2007.
• Cursul de Formare de formatori, “Formator – perfecționare”, organizat de “Learn and Vision”, din Cluj-Napoca, oct. – dec. 2010.

Specializare principală:
• ştiinţe ale educaţiei

Alte specializări:
• învăţător – educator

Grad didactic:
• lector universitar doctor

Domenii de competenţă:
• Teoria curriculum-ului;
• Teoria şi metodologia instruirii;
• Teoria şi practica evaluării;
• Formare de formatori;
• Managementul clasei de elevi;
• Management educaţional.

Experienţă profesională:
• oct. 2009 – present: lector universitar doctor în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic / Universitatea de Vest din Timişoara;
• oct.2005 – oct. 2009: asistent universitar doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic / Universitatea de Vest din Timişoara;
• din nov.2005: tutore al „Proiectului pentru Învăţământul rural” la disciplinele: Teoria curriculum-ului, Teoria instruirii şi Managementul clasei de elevi în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic / Universitatea de Vest din Timişoara;
• oct.2003 – oct.2005: preparator universitar în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic / Universitatea de Vest din Timişoara;
• oct. 2003 – dec. 2004: tutore al cursului postuniversitar „Managementul afacerilor şi Managementul Administraţiei Publice”, curs postuniversitar de specializare cu durata de 1 an – LEDA European University Co-operation – LEDA – EUC / 2003-2004, realizat de Universitatea de Vest din Timişoara prin intermediul Facultăţii de Ştiinţe Economice; Catedra de Management, în parteneriat cu şcoala de afaceri C.U.O.A. Vicenza, Italia.

Alte activităţi şi experienţe:
• Mai 2014 – prezent, Manager de proiect, proiect „UNIVERSITARIA – Scoala  de didactica universitara si cercetare stiintifica  avansata”, Project ID: POSDRU 157/1.3/S/135590, beneficiar Universitatea de Vest din Timisoara, parteneri: P1. Academia de Stiinte Economice, Bucuresti; P2. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, P3. London Metropolitan University, P4. UEFISCDI, P5. Institutul de Științe ale Educației din București; Axa Prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.3.
• 2013 – 2014, Director de proiect Jean Monnet, “EU Citizen: Instructional Strategie for teaching in primary school, Evidence Based”, cod 542773-LLP-1-2013-1-RO-AJM-ICS, finantat prin programul Lifelong Learning Programme – Call for Proposals 2013 (EAC/S07/12). Jean Monnet Programme, Key Activity 1 – “Learning EU at School”.
• 2013 – 2014, Membru in echipa de proiect Jean Monnet, “Increasing the visibility of the EU in schools form disadvantaged regions”, cod 542933-LLP-1-2013-1-RO-AJM-ICS, finantat prin programul Lifelong Learning Programme – Call for Proposals 2013 (EAC/S07/12). Jean Monnet Programme, Key Activity 1 – “Learning EU at School”.
• 2011 – 2013, Director de Grant CNCS,tip PD,cod PN-II-RU-PD-2011-3-0114, “A Hyper-rationalistic Model for Curriculum Development”, finantat prin Programul Resurse Umane din Planul Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013;
• 2011 – 2012, Director de proiect Jean Monnet, “Let’s train the little EU citizen!”, cod 357417-LLP-2011-RO-AJM-ICS, finantat prin programul Lifelong Learning Programme – Call for Proposals EACEA/18/2011. Jean Monnet Programme, Key Activity 1 – “Learning EU at School”.
• 2011 Cercetător domeniul științele educației în proiectul “BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, domeniul de intervenţie 6.2., Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/62289;
• 2010 – ianuarie 2013, Expert educational si din martie 2013 – noimebrie 2013 Coordonator Program Formare in proiectu “Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Caraş Severin şi Mehedinţi”, beneficiarul este ISJ Caraş Severin având ca parteneri CCD Caraş Severin, ISJ Mehedinţi, CCD Mehedinţi şi DPPD din cadrul Universităţii de Vest, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.3., ID 62421;
• 2010 – 2011, Expert educational in proiectul “Practica ta pentru educatia viitorului!”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2, domeniul de intervenţie 2.1., ID 33675;
Perioada derulării proiectului (3 ani/36 luni): 1 februarie 2010 -1 februarie 2013
• din 2010 Expert educational și din Marite 2011 Asistent manager facilitare şi comunicare in proiectul “Facilitare profesionala pentru calitatea instruirii eficiente”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 3.1., ID 31271;
Durata proiectului este de 24 de luni începând cu 1 iunie 2010.
• din 2010 Expert educational in proiectul “Perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul liceal, care predau discipline economice”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.3., ID 63908;
• 2010 – 2011, Expert pe termne scurt in proiectul „Competentele absolvenților și nevoile angajaților. O cercetare – acțiune pentru integrarea pe piața muncii”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.2., ID 28335;
• din 2008 Şef al Grupului ştiinţific de Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic / Universitatea de Vest din Timişoara;
• 2008 – 2010, Expert educational, coordonator al grupului de formatori de formatori în proiectlui “Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei”, ID proiect: 2427, Contract  nr. POSDRU/9/3.1/S/5, finanţat prin Fondul Social European;
• din 2007, membru în echipele de coorondare a proiectelor internationale “Impactul mediatic asupra violenţei în rândul tinerilor” şi “Studii şi cercetării de psihologie evoluţionistă”;
• 2005 – 2007, membru în echipa de coordonare a proiectului CNCSIS: “Îmbunătăţirea formarii iniţiale şi continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin implementarea şi dezvoltarea unei strategii de management al calităţii în cadrul D.P.P.D.”, cod CNCSIS: 1364;
• 2007 – 2008, director de proiect CNCSIS, tip TD, nr. 372: „Culturi organizaţionale în spaţiul universitar românesc”.

Activitate ştiinţifică:
Cărţi publicate:
• (2014). (coord.). Cetățean al Uniunii Europene: manual de strategii instructiv-educative pentru ciclul primar fundamentate pe dovezi empirice. Cluj-Napoca: Editura EIKON, pp. 243.
• (2014). (Ed.). EU Citizen: handbook of instructional strategies on evidence based foundation for teaching in primary schools. Cluj-Napoca: Editura EIKON, pp. 185.
• (2013). Les universités roumaines: aspects de la culture organisationnelle, Editions Universitaires Europeennes, pp. 231.
• (2013). Cetățean al Uniunii Europene – manual pentru clasele a III-a și a IV-a, împreună cu Matichescu, M., L.; Petcu, A.; Ftanț, I., & Manda Gh., Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2013). Cetățean al Uniunii Europene – ghid metodologic, împreună cu Matichescu, M., L.; Petcu, A.; Ftanț, I., & Manda Gh., Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2012). (coord.). Teoria şi metodologia curriculum-ului, Editia a IIIa revizuită, Editura EIKON, Cluj-Napoca, pp.92.
• (2012). (coord.). Teoria şi practica evaluării educaţionale, Editia a IIa revizuită, Editura EIKON, Cluj-Napoca, pp.85.
• (2012). (coord.). Teoria şi metodologia instruirii, Editia a IIa revizuită și adăugită, Editura EIKON, Cluj-Napoca, pp 171.
• (2012). (coord.). Introducere în pedagogie, Editia a IIIa revizuită și adăugită, Editura EIKON, Cluj-Napoca, pp. 120.
• (2011). (coord.). Teoria şi metodologia curriculum-ului, Editia a IIa revizuită și adăugită, Editura Mirton, Timişoara, pp.92.
• (2011). (coord.). Introducere în pedagogie, Editia a IIa revizuită și adăugită, Editura Mirton, Timişoara, pp.120.
• (2010). (coord.). Formare formatori – de competențe profesionale, teorie, împreuncă cu Chioncel, N., Editura Universitătii din Oradea, Oradea, pp.170.
• (2010). (coord.). Exerciții și aplicații pentru formarea de formatori, împreună cu Chioncel, N., Editura Universitătii din Oradea, Oradea, pp.145.
• (2009). (coord.). Teoria şi practica evaluării educaţionale, Editura Mirton, Timişoara, pp.85.
• (2009). (coord.). Teoria şi metodologia instruirii, Editura Mirton, Timişoara, pp.140.
• (2009). (coord.). Teoria şi metodologia curriculum-ului, Editura Mirton, Timişoara, pp.88.
• (2009). (coord.). Introducere în pedagogie, Editura Mirton, Timişoara, pp.120.
• (2008). Culturi organizaţionale în spaţiul universitar românesc, Editura Mirton, Timişoara, pp.177.
• (2005). Elemente de pedagogie generala, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii, Editura Mirton, Timişoara, pp.254.

Capitole de carte publicate:
• (2012).„Precizări terminilogice în teoria evaluării” in Ilie M. D. (coord). Teoria şi practica evaluării educaţionale, Editia a IIa revizuită, Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2012).„Elemente structurale ale strategiei didactice – repere aplicative” împreună cu Țîru C. M și Harkai M. în Ilie M. D. (coord). Teoria şi metodologia instruirii, Editia a IIa revizuită și adăugită, Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2012).„Strategia și tacticile didactice – repere teoretice cadru” împreună cu Strungă C. în Ilie M. D. (coord). Teoria şi metodologia instruirii, Editia a IIa revizuită și adăugită, Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2012).„Forme de organizare a procesului de învățământ” împreună cu Țîru C. M. în Ilie M. D. (coord). Teoria şi metodologia instruirii, Editia a IIa revizuită și adăugită, Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2012).„sistemul principiilor didactice” in Ilie M. D. (coord). Teoria şi metodologia instruirii, Editia a IIa revizuită și adăugită, Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2012).„Procesul de învățământ” împreună cu Domilescu G în Ilie M. D. (coord). Teoria şi metodologia instruirii, Editia a IIa revizuită și adăugită, Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2012).„Curriculum conținut al învățământului” in Ilie M. D. (coord.). Teoria şi metodologia curriculum-ului, Editia a IIIa revizuită, Editura EIKON, Timişoara.
• (2012).„Curriculum finalități” in Ilie M. D. (coord.). Teoria şi metodologia curriculum-ului, Editia a IIIa revizuită, Editura EIKON, Timişoara.
• (2012).„Problemarica generală a sistemelor de învățământ și educație”, impreun cu Strungă C., Domilescu G. I. in Ilie, M. D. (coord.).Introducere în pedagogie, Editia a IIIa revizuită și adăugită, Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2012).„Sistemul știintelor educației” in Ilie, M. D. (coord.).Introducere în pedagogie, Editia a IIIa revizuită și adăugită, Editura EIKON, Cluj-Napoca.
• (2012).„O perspectivă curriculară asupra facilitării educaționale” in Domilescu, G. I.; Harkai M.; Ilie, M.; Petrescu, M.; & Tîru C. M., Profesorul facilitator – sau cum sa devii un profesor mai bun pentru elevii tai, Editura EIKON, Cluj-Napoca, pp. 47-58.
• (2010).„Designul programelor de formare”, in Chioncel, N. & Ilie M. D. (coord.). Formare formatori – de competențe profesionale, teorie, Editura Universitătii din Oradea, Oradea, pp.27 – 40.
• (2010).„Proiectarea activităților de formare”, in Chioncel, N. & Ilie M. D. (coord.). Formare formatori – de competențe profesionale, teorie, Editura Universitătii din Oradea, Oradea,pp.41 – 56.
• (2010).„Designul programelor de formare”, in Chioncel, N. & Ilie M. D. (coord.). Exerciții și aplicații pentru formarea de formatori, Editura Universitătii din Oradea, Oradea, pp.27 – 40.
• (2010).„Proiectarea activităților de formare”,in Chioncel, N. & Ilie M. D. (coord.). Exerciții și aplicații pentru formarea de formatori, Editura Universitătii din Oradea, Oradea, pp.41 – 52.
• (2007).„Un posibil concept de manual al calității in educație” în Dumitru I. Al. (coord.). Calitatea formării personalului didactic – ghid metodologic şi practic pentru DPPD-uri, Editura Mirton, Timişoara, pp. 81 – 88.
• (2007).„Un sistem de management al calității DPPD”, împreuna cu Codorean G. I & Nadolu, N. în Dumitru I. Al. (coord.). Calitatea formării personalului didactic – ghid metodologic şi practic pentru DPPD-uri, Editura Mirton, Timişoara, pp.117 – 138.
• (2007).„Managementul calității in educație”, împreună cu Codorean, G. I., Harkai, M., Ilie, M., Nadolu, N, & Târu, C. M. în Dumitru I. Al. (coord.). Calitatea formării personalului didactic – ghid metodologic şi practic pentru DPPD-uri, Editura Mirton, Timişoara, pp. 25 – 80.

Articole publicate:
• (2014). “An Adaption of Gagné’s Instructional Model to Increase the Teaching Effectiveness in The Classroom: The Impact in Romanian Universities”, Educational Technology Research and Development, 62(6): 767 – 794. ISI Factor pe 5 ani = 1.522, (DOI: 10.1007/s11423-014-9353-6).
• (2013). ”A Hyper-Rationalistic Model for Curriculum Development:First Draft”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, No. 76, pp. 383-387, (DOI:10.1016/j.sbspro.2013.04.132).
• (2013). ”The dynamic of curriculum design options. case study: primary school in Caraș-Severin county”, together Matichescu, M. L.; Petcu, A.; Manda, Gh.; Marcu, A. in Rata, G.; Runcan, P.; and Hasan A. (2012). Applied Social Sciences: Education Sciences. Cambridge Scholars Publishing, pp. 105 – 112.
• (2011). ”The curriculum design of university activities and the students’ perception regarding the teaching efficiency: a case study in a Romanian University”, în Revista de Ştiinţe ale educaţiei, nr.2/2011, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara.
• (2009). „Sugestii pentru managementul grupului de studenti pornind de al compatibilitatile si incompatibilitatile profilurilor culturale”, în volumul „CONFERINŢEI NATIONALE EDUCAŢIA AZI”, DPPD, Editura Universității din Bucureşti, Bucureşti, ISSN: 1844-8488, pp.201-206.
• (2008). „Aspecte mitologie ale culturii organizaţionale în universitatea românească contemporana”; în volumul Cercetarea ştiinţifică educaţională: domenii, priorităţi, efecte; Editura ASE Bucureşti,CD-ROM; ISBN: 978-606-505-059-4.
• (2007). „Manualul calităţii pentru DPPD – concept, principii de design şi structură”, în volumul sesiune ştiinţifice internaţionale „STRATEGII DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT” – organizată de Academia de Studii Economice din Bucureşti prin DPPD, ASE şi prin Departamentul de Management al Calităţii, Bucureşti, 18-19 mai 2007.
• (2007). Principii, norme şi regulii pentru un bun management al grupului de studenţi în activităţile de prelegere sau / şi seminar”, publicat în Revista online de Cercetare în Ştiinţele Educaţiei, disponibil la: http://www.rcsedu.info;
• (2007). Coordonator al studiului „Elevi buni, elevi răi – cine-i de vină?” publicat în Revista online de Cercetare în Ştiinţele Educaţiei, disponibil la: http://www.rcsedu.info;
• (2007). Coordonator al studiului „Violența în școală. Agresivitate în rândul elevilor” publicat în Revista online de Cercetare în Ştiinţele Educaţiei, disponibil la: http://www.rcsedu.info;
• (2007). Coordonator al studiului „Elemente fundamentale în determinarea reuşitei şcolare şi efectele distribuirii pe specializări educaţionale” publicat în Revista online de Cercetare în Ştiinţele Educaţiei, disponibil la: http://www.rcsedu.info;
• (2006). „O teorie managerială a spaţului de instruire”, în volumul celei de „A DOUA CONFERINŢĂ DE EDUCAŢIA ADULŢILOR”, Timişoara 16-19 noiembrie 2006, Editura Universităţii de Vest  din Timişoara, Timişoara, pp. 287 – 297.
• (2005). „Strategia şi tactica didactică – premise ale unui proces educaţional înalt calitativ” în Revista de Ştiinţe ale educaţiei anul VI, nr. 1–2 (12/13), 2005, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, pp.10.
• (2005). „Restructurare de paradigma la nivelul relaţiei cadru didactic – educabil”, în Revista de ştiinţe ale educaţiei, anul VII, nr. 1-2 (11)/2005, ed. Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, pp. 8.
• (2004). “Orientări moderne în pedagogie sub incidenţa interacţiunii teoriei curriculare cu didactica”, în volumul Conferinţei de comunicări ştiinţifice cu participare internaţionala “DIRECTII DE OPTIMIZARE A ACTIVITATII EDUCATIONALE”, 6 noiembrie 2004, Universitatea “Dunărea de jos” Galaţi, pp. 6.
• (2004). “Influenţa elementelor de curriculum implicit asupra capacităţii productive a procesului de învăţământ” în volumul Conferinţei Naţionale “SCHIMBARI DE PARADIGMA IN STIINTELE EDUCATIEI” Universitatea “1 Decembrie 1918”, 22/23 octombrie 2004, Alba Iulia; pp. 11.
• (2004). “Seminarul – forma de organizare a procesului de învăţământ – sau cum să determinăm participarea activă a studentului la propria formare” ”, în Revista de ştiinţe ale educaţiei, anul VI, nr. 1(10)/2004, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, pp. 5.
• (2003). „Intre didactica şi management – obiectivitate sau modernism în educaţie”, în Revista de ştiinţe ale educaţiei, anul V, nr. 1-2 (8-9)/2003, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, pp. 6.
• (2003). „Quo vadis? – studentul şi viaţa din campusul universitar” (coautor), în Revista de ştiinţe ale educaţiei, anul V, nr. 1-2 (8-9)/2003, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, pp. 6.

Activitate de editor si/sau reviewer 
• Editor asociat la Analele Universtitatii de Vest din Timisoara, Seria Bilogie.
• Reviewer la Revista de Ştiinţe ale educaţiei, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara.
• Redactor şef-adjunct la Revista de Cercetare în Ştiinţele Educaţiei, revista online www.rcsedu.info cu un prestigios colectiv de referenţi ştiinţifici. Revista apare sub egida Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest din Timişoara.
• Reviewer pentru Conferinta internationala – Rolul validarii de competente in consilierea profesionala a adultilor, Salonic, Grecia.

Participare la Conferinţe:
• “Learning Europe at School”Conference, 25 and 26 April, Brussels, Belgium, invitata al European Commission.
• “THE ASSOCIATION FOR THE STUDY OF NATIONALITIES, 2013 WORLD CONVENTION”, Columbia University, New York, 18-20 April 2013, lucrare: Interpersonal Relation Models of Roma Ethnics in Romanian Schools.
• “Learning Europe at School” Project Coordinators’ Meeting, Best practice and cooperation, EACEA – Education Audiovisual & Culture Executive Agency, Belgia, Bruxelles, 3-4 December 2012.
• The International Conference Edu-Word 2012 „EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORD ISSUES” 5th edition, Pitesti, 29 noiembrie – 1 decembrie 2012.
• The International Conference PSIWORD 2012 „PSYCHOLOGY AND THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY WORD” 3rd edition, București, 18 – 21 octombrie 2012.
• ISSA – Confernța Internațională de Stiințe Sociale Aplicate “Două decenii de invatamant universitar si cercetare in Asistență Sociala la UVT”, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, 18 – 19 iuunie 2012.
• Convengo Nationale SIPED (Societa Italiana di Pedagogia) “Progetto generazioni Bambini e Anziani: due stagioni della vita a confronto”, Universita degli Studi di Firenze, Facolta di Scienze della Formazione, Italia, Firenze, 3-5 mai 2012.
• Conferința Națională de Didactici „REFORMA UNIVERSITARĂ A PREGĂTIRII VIITORILOR PROFESORI”, Conferință organizată prin proiectul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior”, POSDRU/87/1.3/S/63709, Universitatea din Pitești, Pitești, 27 – 29 iulie 2011;
• „ALTERNATIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE UTILIZABILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL”, Conferință organizată prin proiectul „Perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul liceal, care predau discipline economice”, POSDRU/87/1.3/S/63908, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Științe economice și Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, 8 – 9 iulie 2011;
•„EDUCAŢIA AZI”, Conferinţă Naţională a DPPD organizată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti 30mai 2008;
• „CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ EDUCAŢIONALA DOMENII, PRIORITĂŢI, EFECTE” – sesiune ştiinţifică internaţională organizată de Academia de Studii Economice din Bucureşti prin DPPD ASE şi prin Departamentul de Management al Calităţii, Bucureşti, 9-10 mai 2008;
• Conferinţa naţională „EXPERTIZA ŞI CALITATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ UNIVERSITARĂ”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 27-30 iunie 2007;
• „STRATEGII DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT” – sesiune ştiinţifică internaţională organizată de Academia de Studii Economice din Bucureşti prin DPPD ASE şi prin Departamentul de Management al Calităţii, Bucureşti, 18-19 mai 2007;
• „A DOUA CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIA ADULŢILOR” Timişoara; 16 – 19 noiembrie 2006;
• „ZILELE ACADEMICE TIMIŞENE” (26 – 27 mai 2005); Masa rotundă: „Asigurarea calităţii formării personalului didactic, condiţie esenţială pentru integrarea învăţământului superior românesc în spaţiul european”; Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic / 26 mai 2005;
• “DIRECTII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE”; 6 noiembrie 2004; Universitatea “Dunărea de jos” Galaţi;
• Conferinţa Naţională “SCHIMBARI DE PARADIGMĂ ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI” Universitatea; “1 Decembrie 1918”; 22/23 octombrie 2004; Alba Iulia;
• “CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI NEWTECH”; Timişoara; 26 – 29 august 2004;
• “SPECIALISTUL ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ÎN FAŢA PROVOCĂRILOR SOCIETĂŢII EDUCAŢIONALE”; 14-15 noiembrie 2003; Universitatea de Vest; Timişoara.

Limbi străine:
• Italiană – optim;
• Franceză – mediu;
• Engleză – mediu.

Abilităţi informatice:
• Windows,
• Office,
• Browser / Internet,
• Posta Electronica,
• Page HTML,
• Publisher,
• FrontPage.

Referinţe:

• Prof. univ. dr. Nicolae Aurelian Bibu – Universitatea de Vest Timişoara; Facultatea de Ştiinţe Economice; Catedra de Management;
• Prof. univ. dr. Poesis Petrescu – Universitatea de Vest Timişoara, Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic;
• Prof. univ. dr. Dan Potolea – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
• Prof. univ. dr. Simona Sava – Universitatea de Vest Timişoara; Facultatea de Sociologie şi Psihologie; Catedra de Ştiinţe ale educaţiei, Director al Institutului Român de Educaţia Adulţilor.